Oferta

TRENINGI GRUPOWE

Zajęcia w naszym klubie to przede wszystkim treningi grupowe

Do szermierki trzeba co najmniej dwojga. Dlatego zajęcia w naszym klubie to przede wszystkim treningi grupowe. Podczas każdego treningu uczestnicy rozgrzewają się pod okiem instruktora, następnie przechodzą przez ćwiczenia ogólnorozwojowe (gimnastyka lub zabawy ruchowe), by potem chwycić za broń (i maski szermiercze!) i przystąpić do treningu technicznego.

Końcówka każdych zajęć przeznaczona jest zawsze na walki ćwiczebne oraz ćwiczenia korekcyjne i rozciągające. W cenie zajęć jest broń treningowa oraz podstawowe ochraniacze: maska i rękawiczki. Obok sprzętu zapewnianego przez klub, wymagane jest również zakupienie suspensora (ochrona krocza). Treningi grupowe otwarte są dla dzieci i młodzieży od lat 8, a także dla rodziców, których dzieci uczęszczają na zajęcia. Nie prowadzimy grup dorosłych. Tym zajmuje się trenująca u nas na Sali Warszawska Sekcja ARMA-PL.

Aby uczęszczać na zajęcia grupowe należy wykupić karnet wstępu. Do wyboru jest kilka rodzajów karnetów, a ich cechą wspólną jest, że są ważne 30 dni i nie zmuszają do uczęszczania do konkretnej grupy.

Dane do przelewów są w dziale KONTAKT.

Pojedynczy (1 trening):
100 zł
Miesięczny (4 treningi):
180 zł
Miesięczny (8 treningów):
230 zł
Miesięczny (bez limitu):
300 zł

LEKCJE INDYWIDUALNE

Przygotowanie do zawodów, powrót do treningów po przerwie, praca we własnym tempie

Przygotowanie do zawodów, powrót do treningów po przerwie, czy zwyczajnie potrzeba pracowania poza grupą, we własnym tempie — różne powody mogą skłaniać do poszukiwania lekcji indywidualnych.

Co więcej, od pewnego etapu, tzn. gdy uczeń opanuje już dobrze podstawy szermierki, praca indywidualna staje się najważniejszym, a nierzadko jedynym, sposobem na utrzymanie postępów u szermierzy. Stąd, klub umożliwia umawianie się z instruktorami na lekcje indywidualne, poza stałym grafikiem zajęć (i nie koniecznie na Sali klubu). Każda lekcja obejmuje rozgrzewkę oraz ćwiczenia szermiercze z instruktorem.

UWAGA! Lekcje indywidualne dostępne są również dla osób dorosłych, niezależnie od tego czy są rodzicami uczniów klubu czy nie.

Pojedyncza lekcja
150 zł
Pakiet 10 lekcji
1200 zł

ZAJĘCIA SPRAWNOŚCIOWE

Szermierka wymaga zrównoważonego rozwoju wielu cech motorycznych i poznawczych

Szermierka wymaga zrównoważonego rozwoju wielu cech motorycznych: siły, wytrzymałości, gibkości, koordynacji i skoczności, a przy tym rozwiniętych umiejętności poznawczych: koncentracji, obserwacji, odporności na strach i innych.

Dlatego kilka razy do roku klub jest odwiedzany przez trenera Krzysztofa Kozaka z Bielska-Białej, który jest specjalistą od przygotowania ogólnosprawnościowego. Przy takich okazjach trening sprawnościowy jest darmowy dla wszystkich członków klubu z ważnymi karnetami. Istnieje również możliwość zorganizowania takich zajęć na zamówienie — szczegóły ustalane są indywidualnie.

POKAZY I WARSZTATY

Walki pokazowe, wykłady, komentarze fachowe

Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o szermierce historycznej? Albo obejrzeć na żywo walkę szermierczą i posłuchać fachowego komentarza? To wszystko jest możliwe.

Instruktorzy klubu współpracując z członkami Stowarzyszenia ARMA-PL od lat prowadzą zajęcia promocyjne: pokazy i warsztaty, oraz edukacyjne: wykłady i prelekcje — na których rozwiewają mity, które narosły wokół miecza przez wieki. Można zaprosić nas do szkoły, do muzeum, na imprezę firmową lub obóz wakacyjny. Szczegóły są omawiane indywidualnie.